Monthly Archives: February 2019

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต

Isan-12

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสานแบบแท้ ๆ เรือนไทยอีสานในสไตล์ร่วมสมัย เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของครอบครัวชาวอีสานในสมัยก่อน ผ่านข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.lovethailand.org/travel/th/77-บึงกาฬ/15616-พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต.html
https://www.lovethailand.org/travel/en/77-Bueng-Kan/15616-Life-Community-Museum.html